مدیرهای ارشد (به ترتیب حروف الفبا)
امیررضا افتخاری
مدیر ارشد استراتژی آموزشی
CSO (Chief Strategy Officer)
امیررضا افتخاری
مدیر ارشد استراتژی آموزشی
CSO (Chief Strategy Officer)
اکرم بهرامی زاده
مدیر ارشد کتابخانه دیجیتال
CLO (Chief Library Officer)
اکرم بهرامی زاده
مدیر ارشد کتابخانه دیجیتال
CLO (Chief Library Officer)
وحید رمضانی پور
مدیر ارشد تکنولوژی
CTO (Chief Technology Officer)
وحید رمضانی پور
مدیر ارشد تکنولوژی
CTO (Chief Technology Officer)
شایان قربانی
مدیر عامل
CEO (Chief Executive Officer)
شایان قربانی
مدیر عامل
CEO (Chief Executive Officer)
مریم مطلع
مدیر ارشد آموزش
CLO (Chief Learning Officer)
مریم مطلع
مدیر ارشد آموزش
CLO (Chief Learning Officer)
رسانه آموزشی (به ترتیب حروف الفبا)
پارمیدا حریرچی
مدیر تولید محتوا
پارمیدا حریرچی
مدیر تولید محتوا
کتابخانه دیجیتال (به ترتیب حروف الفبا)
حانیه راجیان
مسئول تولید محتوا
حانیه راجیان
مسئول تولید محتوا
امیراحسان علی نژاد
مسئول تولید محتوا
امیراحسان علی نژاد
مسئول تولید محتوا
روابط عمومی (به ترتیب حروف الفبا)
فرزام بهرامی
امور تبلیغات
فرزام بهرامی
امور تبلیغات
بهار رئوفی
ادمین شبکه‌های مجازی، مسوول بخش بازدید و حسابدار
بهار رئوفی
ادمین شبکه‌های مجازی، مسوول بخش بازدید و حسابدار
احسان شادمانی
سرپرست روابط عمومی
احسان شادمانی
سرپرست روابط عمومی
آیدا متوچی
مدیر شبکه های مجازی
آیدا متوچی
مدیر شبکه های مجازی
یاسمن وزیری
ادمین شبکه‌های مجازی و بخش بازدید
یاسمن وزیری
ادمین شبکه‌های مجازی و بخش بازدید
آموزش (به ترتیب حروف الفبا)
پریسا پورقاسمی
مسئول برنامه ریزی و طراحی دوره‌ها
پریسا پورقاسمی
مسئول برنامه ریزی و طراحی دوره‌ها
مهدی جعفرخانی
مسئول برنامه ریزی و طراحی همایش و کارگاه‌ها
مهدی جعفرخانی
مسئول برنامه ریزی و طراحی همایش و کارگاه‌ها
عضو شدید

ادامه
وارد شدید

ادامه
ارسال لینک